NAŠE POSLANSTVO

Društvo za zaščito živali Novo mesto je bilo ustanovljeno leta 2001, ko so se združili posamezniki, ki so pomagali zapuščenim živalim, pozneje pa so se priključili tudi drugi prostovoljci. Zadnjih nekaj let se podmladek društva trudi z aktivno zaščito živali, predvsem pa z reševanjem zapuščenih in nikogaršnjih mačk na Dolenjskem. Leta 2020 smo se pridružili tudi pomladni akciji “Pomagajmo žabicam” in s tem razširili seznam naših aktivnosti.

Naše poslanstvo je skrb za boljše življenje živali okrog nas, naj gre za domače, rejne ali nikogaršnje živali. Trudimo se sodelovati tudi z drugimi društvi, ker lahko le s skupnimi močmi dosežemo boljši jutri za pogosto spregledana bitja v naši okolici.

Problematika zapuščenih, zanemarjenih in mučenih živali je kompleksna, zato moramo delovati na več področjih. Največ je dela na terenu, kjer dnevno rešujemo, oskrbujemo in lovimo zapuščene in nikogaršnje mačke. Te so potomke nekoč lastniških mačk, zato je treba veliko energije porabiti predvsem za ozaveščanje o primerni oskrbi in odgovornem skrbništvu.

Naše glavne naloge so:

  • seznanjanje ožje in širše javnosti s področjem zaščite živali (obveščanje o pravilni skrbi in oskrbi);
  • vzgajanje in spreminjanje odnosa do živali (pomen odgovornega skrbništva in spodbujanje k odgovornemu ukrepanju ob najdbi ali mučenju živali);
  • ozaveščanje o pomenu kastracij in sterilizacij;
  • vključevanje v različne izobraževalne procese v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah;
  • pridobivanje novih članov, ki lahko s svojim znanjem, časom, idejami in voljo prispevajo k učinkovitejšemu delovanju;
  • skrb za zagotovitev finančnih sredstev za normalno delovanje društva;
  • sprejemanje pisnih in ustnih prijav o mučenju ali zanemarjanju živali, evidentiranje, preverjanje utemeljenosti prijav na terenu in po potrebi prijava kršitve ustreznim organom;
  • seznanjanje javnosti s svojim delom (sodelovanje z mediji, organiziranje koncertov in sodelovanje z umetniki, stojnice);
  • sodelovanje z zavetišči in drugimi društvi, ki se ukvarjajo z zaščito živali (pomoč pri zbiranju hrane, oddajanju živali in zbiranju podpisov za izboljšave).